Archistyl Archistyl
Projects

Budynki użytku publicznego

Projekt architektoniczny żłobka w Lesku

Żłobek w Lesku

Nowoczesny, nastawiony na maksymalną funkcjonalność i optymalne wykorzystanie przestrzeni projekt żłobka i przedszkola w Lesku.

Świątynia ormiańska

Kompleksowa renowacja Świątyni Ormiańskiej, przy projektowaniu szczególną uwagę należało zwrócić na zachowanie elementów historycznych i cennych kulturowo.