Archistyl Archistyl
Projects

2018

Świątynia ormiańska

Kompleksowa renowacja Świątyni Ormiańskiej, przy projektowaniu szczególną uwagę należało zwrócić na zachowanie elementów historycznych i cennych kulturowo.